طرح اكرام مشتری

طرح اكرام مشتري :

اين طرح با هدف بهبود سطح رضايت مشتريان شكل گرفت و از آنجايي كه

قسمت زيادي از افزايش فروش مربوط به توصيه مشتريان كنوني به مشتريان آينده است ما اعتقاد داريم  اگر فردي كالايي از فروشگاه مايكروسافت  بخرد و ازسرويس دهي و نوع برخورد راضي باشد او ما را به همكاران، هم دوره اي ها، همكلاسي ها و خلاصه دوستان و آشنايان خود توصيه خواهد كرد.

ما با هر مشتري طوري رفتار مي كنيم گويي او از جنس ما و خانواده ماست و قرار است براي ما همانند يك مبلغ تبليغ كند.از نظر ما هر كس در حدود 100 نفر ديگر را مي شناسد. پس او يك مشتري با ارزش و يك انسان شريف است و ما با او به گونه اي برخورد ميكنيم كه در اوج رضايتمندي باشدو از ما خاطره خوبي داشته باشد .