آموزش ایتبس بتنی Saff Etabs 2015 betoni - مهندس یار

تولید کننده: مهندس یار

دسته بندی ها: آموزشهای تخصصی   آموزشی عمران و معماري  

کد محصول: microsoftco-5079

شماره مجوز: 029480-05204-8

موجودی: در انبار

قیمت: 50,000 تومان
تعداد:

فصل یکم : شروع کار با ETABS 2015
آشنایی با محیط کاری نرم افزار
کاربرد منوهای نرم افزار
مفاهیم سازه ای المان های خط و صفحه
بررسی طرح معماری و ایجاد مدل در نرم افزار
آشنایی کامل با سیستم های باربر جانبی بمنظور انتخاب سیستم سازه ای
تعریف مشخصات مصاالح و اعمال مفاهیم آیین نامه بتن
آشنایی با تعریف مقاطع انواع تیر و ستون
بررسی سیستمهای کف رایج و تعریف مشخصات مربوطه نظیر دال بتن آرمه توپر و سقف تیرچه بلوک
فصل دوم: مدلسازی گرافیکی طرح
ترسیم اعضا
بررسی قابلیت های ترسیمی نرم افزار
تنظیم گزینه های نمایشی
تشریح کامل منوهای کاربردی نظیر SELECT , ASSIGN
برطرف کردن اشکالات ترسیمی با استفاده از منوی EDIT, RESHAPE
آشنایی مقدماتی با مفاهیم نامنظمی سازه و نکات لرزه ای در حین ترسیم
آموزش ایتبس بتنی
فصل سوم: بارگذاری مدل براساس آیین نامه ها
آشنایی با مفاهیم بار زنده، مرده، برف و …
محاسبه دستی هریک از بارهای وارده مطابق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و نحوه اعمال به نرم افزار
بررسی ضوابط کاهش سربارهای زنده و اعمال آن در نرم افزار
مشاهده و بررسی بارهای وارد بر سازه
محاسبه بارهای لرزه ای
آشنایی با انواع بارگذاری لرزه ای و تکمیل مفاهیم نامنظمی سازه
بررسی کامل نحوه محاسبه بار معادل استاتیکی و تنظیمات مربوطه در نرم افزار
بررسی مفهومی بار WALL CORRECTION و وزن لرزه ای و اعمال آن به نرم افزار
اعمال بارهای گرهی نظیر آسانسور
بحث مقدماتی درباره ترکیب بارها
فصل چهارم: تکمیل و جمع بندی مباحث مطرح شده
اعمال ضرایب اصلاح ممان اینرسی به جهت منظور شدن اثر ترک خوردگی
تعریف مفصل در اعضا و اساس مفصل در سازه های بتنی
اصلاح اتصال انتهایی
اعمال اتر پی دلتا و تکمیل بحث ترکیب بارها
فصل پنجم: مفاهیم آیین نامه ای
تکمیل مفاهیم آیین نامه ای مربوط به تنظیمات طراحی نظیر ترکیب بارهای ویژه لرزه ای
نیروی قائم زلزله ، منظور کردن زلزله 30 درصد متعامد و بحث ضریب نامعینی
تنظیم پارامترهای مربوطه در منوی design
نهایی کردن ترکیب بارها
تصمیم گیری در مورد انتخاب سطح شکل پذیری سازه و طراحی
استخراج نتایج طراحی بر مبنای اصول سازه ای بتن آرمه
فصل ششم: مفاهیم تحلیل و طراحی سازه
تنظیم پارامترهای تحلیل سازه
تحلیل سازه و بررسی نتایج
مشاهده نیروها و تغییر شکل های اعضا
فصل هفتم: کنترل دریفت و دوره تناوب تحلیلی سازه
تعیین دوره تناوب تحلیلی سازه و مقایسه با دوره تناوب تجربی بر اساس آیین نامه
کنترل جابجایی نسبی طبقات
غیر خطی کردن جابجایی ها با ضرایب آیین نامه ای
کاربرد منوی Tables و مقایسه نتایج با حدود مجاز دریفت آیین نامه
فصل هشتم: شروع کار با نرم افزار SAFE 2014
انتقال اطلاعات از ایتبس به نرم افزار SAFE
تنظیمات اولیه نرم افزار ، تعریف مصالح
مقاطع پی و ستون و تیر مطابق با روند حاکم بر نرم افزار ایتبس
آشنایی با گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک و تعریف مدول عکس العمل بستر در نرم افزار
ترسیمات پی و ستون و دستور Reshape
فصل نهم : پی های رادیه جنرال
بررسی مفاهیم و حدود کاربرد انواع پی ها
ترسیم پی گسترده و نواری
اعمال بارهای طراحی نظیر بار دیوارهای پیرامونی و بار کف
مباحث مقدماتی ترکیب بارها
غیر خطی کردن ترکیبات بار
ترسیم نوارهای طراحی بصورت اتوماتیک و دستی
آموزش SAEF زلزله
فصل دهم: تنظیمات نهایی و تحلیل و طراحی
تکمیل مبحث ترکیب بارها
ترکیب بارهای کنترل تنش خاک
کنترل نتایج با حدود مجاز
تنظیم پارامترهای تحلیل و طراحی
مفاهیم پانچ و کنترل پانچ در زیر ستونها
بررسی میلگرد های خمشی و برشی لازم
فصل یازدهم : طراحی دالهای بتن آرمه
انتقال عکس العمل تکیه گاه ها
اصلاح مصالح و مقاطع
بررسی مقاطع تیرها و ستون ها
تعریف بارهای لازم
ترکیب بارهای طراحی
ترسیم نوارهای طراحی
کاربرد منوها و تنظیمات آنها
تحلیل دال و بررسی نتایج آرماتور گذاری و کنترل خیز در صورت لزوم
فصل دوازدهم: مثالهای تکمیلی
اعمال بار آسانسور و بررسی آیین نامه ای و اجرایی بار آسانسور
بررسی یک مثال کنترل دریفت با استفاده از گزینه انرژی
نکات اجرایی در تخصیص مقاطع

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب