با تخفیف آموزش جامع ETABS بتني - نوین پندار - فروشگاه مایکروسافت - microsoftco.ir

آموزش جامع ETABS بتني - نوین پندار

تولید کننده: نوین پندار آموزشی

دسته بندی ها: آموزشهای تخصصی   آموزشی عمران و معماري  

کد محصول: microsoftco-5167

شماره مجوز: 054535-02147-8

موجودی: در انبار

قیمت: 24,800 تومان 17,000 تومان
تعداد:

 ويژگي هاي اين مجموعه :
 
>> بيش از 12 ساعت آموزش
>> بدون محدوديت در دفعات نصب و اجرا
>> به همراه نرم افزار Etabs
>> ارائه نمونه هاي كاربردي در مدت آموزش
 
مطالبي كه در اين مجموعه آموزشي خواهيد آموخت :
 
فصل 1 : سيستم هاي سازه اي
انواع سيستم هاي باربر ثقلي
انواع سيستم هاي مقاوم در برابر نيروي جانبي
محدوديت هاي انتخاب سيستم سازه اي
فرضيات طراحي
 
فصل 2 : بارگذاري
بار مرده كف ها
بار مرده ديوارهاي ضخيم
بارگذاري پله
بار زنده
بار زنده تيغه
بار زلزله
بار باد
بار برف
بار آسانسور
 
فصل 3 : ايجاد هندسه مدل
ايجاد مدل جديد
اصلاح خطوط شبكه
نحوه ذخيره سازي مدل
نحوه باز كردن مدل هاي موجود
نحوه دريافت فرمت هايي غير از فرمت اصلي
ترسيم المانهاي نقطه اي
ترسيم المانهاي خطي
ترسيم المانهاي سطحي
نحوه انتقال المانها
دستورات Trim و Extend
نكات تئوري مربوط به مش بندي ديوارهاي برشي
اجراي فرآيند مش بندي ديوار برشي در مدل
 
فصل 4 : تعريف مشخصات سازه اي
تعريف مشخصات مصالح
تعريف مقطع المانهاي خطي
تعريف مقطع دال هاي بدون تيرچه
تعريف مقطع دال هاي داراي تيرچه
تعريف مقطع ديوار برشي
تعريف مقطع آرماتور
نحوه تعريف رفتار ديافراگم
نحوه تعريف گروه
نحوه تعريف نام ديوار برشي به عنوان Pier
نحوه تعريف طيف
نحوه تعريف جرم و وزن موثر لرزه اي
تنظيم اثر P-Δ
تعريف حالت بار مودال
تعريف الگو هاي بار
تعربف حالات بار
نكات تئوري تركيب بارها
ايجاد تركيب بارهاي مربوط به قاب در مدل
ايجاد تركيب بارهاي مربوط به ديوار برشي در مدل
ساخت مقطع جهت طراحي ديوار برشي
 
فصل 5 : اختصاص مشخصات سازه اي
نحوه انتخاب المانها
اختصاص مشخصات تكيه گاه به پايه ستونها
اختصاص مقطع به المانهاي خطي
اختصاص نحوه اتصال المانهاي خطي
اختصاص آفست انتهايي المانهاي خطي
اختصاص برون محوري در اتصال المانهاي خطي
نحوه چرخش محور محلي المانهاي خطي
اختصاص مقاطع خروجي به المانهاي خطي
اختصاص نام به المانهاي مرزي ديوار برشي
اختصاص مقطع به المانهاي سطحي
اختصاص صلبيت به ديافراگم ها
تغيير جهت محورهاي محلي المانهاي سطحي
اختصاص نام به ديوار هاي برشي
اختصاص بار نقطه اي به المان نقطه اي
اختصاص جابجايي به المانهاي نقطه اي
اختصاص بار نقطه اي به المان خطي
نحوه اختصاص بار خطي به المانهاي خطي
اختصاص بارهاي خطي پروژه به المانهاي خطي
اختصاص بارهاي سطحي به المانهاي سطحي
نكات تئوري مربوط به اثر ترك خوردگي
اعمال اثر ترك خوردگي در مدل
اختصاص مقطع طراحي به ديوار برشي
 
فصل 6 : آناليز
كنترل اخطارهاي ترسيمي در مدل
تنظيمات آناليز
انجام فرآيند آناليز
نحوه نمايش گزارش آناليز
 
فصل 7 : تنظيمات طراحي
اعمال تنظيمات طراحي قابهاي بتني
اعمال تنظيمات طراحي ديوارهاي برشي
 
فصل 8 : طراحي اوليه
دلايل جواب ندادن نسبت تنشها
روشهاي حل مربوط به جواب ندادن نسبت تنشها
نحوه تغيير مقطع المانهاي داراي مشكل نسبت تنش
تيپ بندي
طراحي اوليه ديوار برشي
 
فصل 9 : كنترل ها
كنترل اخطارها و خطاها
كنترل اتفاقي نمودارهاي لنگر و يرش
نكات تئوري مربوط به اصلاح برش پايه استاتيكي بر مبناي پريود تحليلي
اجراي اصلاح برش پايه استاتيكي بر مبناي پريود تحليلي
نكات تئوري مربوط به اصلاح برش پايه طيفي
اجراي اصلاح برش پايه طيفي
نكات تئوري مربوط به كنترل دريفت
اجراي كنترل دريفت
كنترل تنظيمات طراحي
نكات تئوري مربوط به كنترل ستونهاي در تقاطع دو سيستم سازه اي
اجراي كنترل ستونهاي در تقاطع دو سيستم سازه اي
نكات تئوري مربوط به كنترل قاب خمشي در سيستم دوگانه براي 25% نيروي زلزله
اجراي كنترل قاب خمشي در سيستم دوگانه براي 25% نيروي زلزله
نكات تئوري مربوط به كنترل بادبند يا ديوار برشي در سيستم دوگانه براي 50% نيروي زلزله
اجراي كنترل بادبند يا ديوار برشي در سيستم دوگانه براي 50% نيروي زلزله
كنترل كفايت يا عدم كفايت تعداد مودها
كنترل نهايي طراحي ديوار برشي
 
فصل 10 : خروجي ها
خروجي گرافيكي تغيير مكان ها
خروجي گرافيكي دياگرام هاي لنگر و برش
خروجي هاي متني-زيربخش ورودي هاي مدل
خروجي هاي متني-زيربخش ورودي ها و تنظيمات آناليز
خروجي هاي متني-زيربخش خروجي المانهاي قاب
خروجي هاي متني-زيربخش خروجي تغييرمكان ها و دريفت ها
خروجي هاي متني-زيربخش خروجي هاي آناليز مودال
خروجي هاي متني-زيربخش خروجي هاي عكس العمل هاي تكيه گاهي و برش هاي پايه
خروجي هاي متني-زيربخش خروجي هاي سازه اي
خروجي هاي طراحي-زيربخش خروجي هاي آرماتورهاي طولي مورد نياز
خروجي هاي طراحي-زيربخش خروجي هاي درصد آرماتورهاي طولي
خروجي هاي طراحي-زيربخش خروجي هاي طراحي برشي
خروجي هاي طراحي-زيربخش خروجي هاي نسبت تنش PMM
خروجي هاي طراحي-زيربخش خروجي هاي طراحي برشي چشمه اتصال
خروجي هاي طراحي-زيربخش خروجي هاي مربوط به اصل ستون قوي-تيرضعيف
خروجي هاي طراحي-زيربخش خروجي هاي طراحي پيچشي
 
فصل 11 : مثال كاربردي
ايجاد خطوط شبكه
ترسيم المانهاي خطي
ترسيم المانهاي سطحي
تعريف مشخصات مصالح
تعريف مقطع المانهاي خطي
تعريف مقطع المانهاي سطحي
تعريف ديافراگم
تعريف طيف
تعريف نام براي ديوارهاي برشي
تعريف الگوهاي بار
تعريف حالت بار مودال
تنظيمات اثر P-Δ
تعريف منابع جرم
تعربف حالات بار استاتيكي و طيفي
تعريف تركيب بارهاي طراحي
اختصاص تكيه گاه
اختصاص مقطع المانهاي خطي
اختصاص مقطع المانهاي سطحي
اختصاص نحوه اتصال المانهاي خطي به يكديگر
اختصاص آفست انتهايي المانهاي خطي
اختصاص نوع ديافراگم
اختصاص جهت تيرچه
اختصاص نام به المان هاي مرزي ديوار برشي به عنوان Pier
اختصاص نام به ديوار برشي به عنوان Pier
مش بندي ديوار برشي
اختصاص بار سطحي به المانهاي سطحي
اختصاص بار خطي به المانهاي خطي
اعمال اثر ترك خوردگي
انجام تنظيمات و فرآيند آناليز
انجام تنظيمات طراحي قابهاي بتني
انجام تنظيمات طراحي ديوار برشي
نحوه جواب گرفتن از نسبت تنشها
تيپ بندي
طراحي اوليه ديوارهاي برشي
كنترل اخطارها و خطاها
كنترل اتفاقي نمودارهاي لنگر و برش
كنترل دريفت
كنترل تنظيمات طراحي قاب
كنترل قاب خمشي در سيستم دوگانه براي 25% نيروي زلزله
كنترل ديوار برشي در سيستم دوگانه براي 50% نيروي زلزله
كنترل ستونهاي در تقاطع دو سيستم باربر جانبي براي تركيب بارهاي اندركنشي

 

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب