ویژه آموزش جامع SAFE - نوین پندار - فروشگاه مایکروسافت - microsoftco.ir

آموزش جامع SAFE - نوین پندار

تولید کننده: نوین پندار آموزشی

دسته بندی ها: آموزشهای تخصصی   آموزشی عمران و معماري  

کد محصول: microsoftco-5765

شماره مجوز: 055666-02147-8

موجودی: در انبار

قیمت: 19,800 تومان 14,000 تومان
تعداد:

 

ویژگی های مجموعه آموزشی جامع SAFE :

 

>> آموزش با مثال های کاربردی

>> تدریس مفهومی و گام به گام

>> همراه با نرم افزار SAFE

>> بدون محدودیت در دفعات نصب و اجرا

 

مطالبی که در این مجموعه آموزشی خواهید آموخت :

 

فصل 1 : تعریف هندسه مدل     
•    ایجاد مدل جدید
•    ایجاد مدل جدید از طریق انتقال مدل از ETABS به SAFE
•    نحوه اصلاح خطوط شبکه
•    دستور ترسیم المان های نقطه ای
•    دستورات ترسیم المان های خطی تیر
•    دستور ترسیم المان های خطی ستون
•    دستورات ترسیم المان های سطحی فونداسیون یا دال
•    دستور ترسیم المان سطحی دیوار برشی
•    دستور ترسیم نوار طراحی


فصل 2 : تعریف مشخصات سازه ای     
•    تعریف مشخصات مصالح
•    تعریف مقطع المان های سطحی
•    تعریف مقطع المان های خطی تیر
•    تعریف مقطع المان خطی ستون
•    تعریف مقطع آرماتور
•    تعریف مقطع المان سطحی دیوار
•    تعریف مشخصات خاک
•    نکات تئوری مربوط به شمع ها
•    تعریف شمع به عنوان فنر نقطه ای
•    تعریف سیستم مختصات جدید
•    تعریف الگوهای بار
•    تعریف حالت های بار
•    نکات تئوری مربوط به ترکیب بارهای طراحی
•    تعریف ترکیبات طراحی
•    نحوه در نظر گرفتن UpLift


فصل 3 : اختصاص مشخصات سازه ای     
•    نحوه انتخاب المان ها
•    اختصاص مقطع به المان های سطحی دال یا فونداسیون
•    اختصاص جابجایی قائم به المان های سطحی
•    اختصاص مقطع به المان های خطی تیر یا شناژ
•    اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های خطی تیر یا شناژ
•    اختصاص مقطع به المان های خطی ستون
•    اختصاص مقطع به المان سطحی دیوار
•    اختصاص ضرایب اصلاح مشخصات به المان های سطحی دیوار
•    اختصاص مشخصات خاک به المان های فونداسیون
•    اختصاص مشخصات شمع به المان های نقطه ای
•    اختصاص بارهای سطحی به المان های سطحی
•    اختصاص بارهای نقطه ای به المان های خطی
•    اختصاص بارهای خطی به المان های خطی
•    اختصاص بارهای نقطه ای و ابعاد آنها به المان های نقطه ای
•    اختصاص نشست یا رانش


فصل 4 : آنالیز و طراحی     
•    نکات تئوری مربوط به تعریف نوارهای طراحی
•    تنظیمات آنالیز و نحوه اجرای آنها
•    انجام فرآیند آنالیز و طراحی


فصل 5 : کنترل ها     
•    کنترل تنش در خاک
•    کنترل نشست و UpLift
•    کنترل برش پانچ
•    نحوه استخراج نتایج طراحی خمشی


فصل 6 : مثال کاربردی     
•    شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE
•    ایجاد هندسه مدل
•    تعریف مشخصات مصالح
•    تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون
•    تعریف مقطع المان های خطی شناژ
•    تعریف مشخصات خاک
•    اصلاح یا تعریف الگوهای بار
•    اصلاح یا تعریف حالات بار
•    تعریف ترکیبات بار
•    نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل
•    اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون
•    اختصاص مقطع به المان های خطی شناژ
•    اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون
•    اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای
•    اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون
•    اختصاص بارهای یکنواخت خطی به المان های خطی فونداسیون
•    تنظیمات آنالیز و طراحی
•    انجام فرآیند آنالیز و طراحی
•    کنترل تنش در خاک
•    کنترل نشست در خاک
•    کنترل برش پانچ
•    بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون
•    بررسی نتایج طراحی خمشی و برشی شناژها


فصل 7 : مثال کاربردی 2     
•    شروع مدل سازی و انتقال اطلاعات از ETABS به SAFE
•    ایجاد هندسه مدل
•    تعریف مشخصات مصالح
•    تعریف مقطع المان های سطحی فونداسیون
•    تعریف مشخصات خاک
•    اصلاح یا تعریف الگوهای بار
•    اصلاح یا تعریف حالات بار
•    تعریف ترکیبات بار
•    نحوه در نظر گرفتن اثر UpLift در مدل
•    اختصاص مقطع به المان های سطحی فونداسیون
•    اختصاص مشخصات خاک به المان های سطحی فونداسیون
•    اصلاح ابعاد بارهای نقطه ای
•    اختصاص بارهای یکنواخت سطحی به المان های سطحی فونداسیون
•    تنظیمات آنالیز و طراحی
•    انجام فرآیند آنالیز و طراحی
•    کنترل تنش در خاک
•    کنترل نشست در خاک
•    کنترل برش پانچ
•    بررسی نتایج طراحی خمشی فونداسیون

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب