با تخفیف آموزش 9 SAS - بهکامان - فروشگاه مایکروسافت - microsoftco.ir

آموزش 9 SAS - بهکامان

تولید کننده: بهکامان

دسته بندی ها: آموزشهای تخصصی   آموزشی ریاضیات و آمار  

کد محصول: microsoftco-6883

شماره مجوز: 034078-00282-8

موجودی: در انبار

قیمت: 35,000 تومان 26,000 تومان
تعداد:

آنچه خواهيد آموخت :

1. آشنايي با SAS


1) مؤسسه SAS

2) نصب نرم افزار

3) نرم افزار  SAS

4) زبان SAS

5) گام داده

6) گام رويه

7) عبارات عمومي

2. تحليل هاي آماري

1) توصيف و استنباط ساده

2) استنباط از داده هاي رسته اي

3) رگرسيون چندگانه


4) تحليل واريانس ساده


5) تحليل واريانس پيشرفته

6) تحليل واريانس مقادير تكرار شونده

7) رگرسيون لجستيك


8) مدل خطي عمومي

9) تحليل طرح طولي ساده


10) تحليل طرح طولي پيشرفته

11) تحليل بقا

12) تحليل مؤلفه هاي اصلي و تحليل عاملي

13) تحليل خوشه اي

14) تحليل تابع تفكيك كننده


15) تحليل تناظر

3. رويه هاي آماري

1) برآورد چگالي هسته يك يا دو متغيره

2) آزمون هاي t و محاسبه فواصل اطمينان


3) آزمون هاي ناپارامتري براي اختلافات مكان و مقياس

4) توليد جداول فراواني و متقاطع

5) رگرسيون

6) تحليل واريانس داده هاي متوازن

7) برازش مدل هاي خطي عمومي

8) ارتباط ميان متغيرهاي مستقل و متغير وابسته گسسته


9) برازش مدل هاي خطي آميخته

10) برآورد ناپارامتري تابع بقا

11) تحليل رگرسيوني داده هاي بقا بر پايه مدل مخاطره هاي نسبتي Cox

12) استاندارد سازي

13) تحليل مؤلفه هاي اصلي

14) تحليل عاملي

15) خوشه بندي سلسله مراتبي مشاهدات

16) توسعه معيار تفكيك براي طبقه بندي مشاهدات در گروه ها

۱۷) تحليل تناظر

۱۸) سخن پاياني

مشخصات:

قيمت : 300.000 ريال

نسخه : 9

سال تولید :

نوع لوح فشرده : DVD

تعداد لوح فشرده : 1 عدد

مدت زمان آموزش : 9 ساعت

سبک آموزش : مالتی مدیا

نوشتن نظر

توجه : HTML ترجمه نمی شود!
بد           خوب