طرح اكرام مشتری

طرح اکرام مشتری :

مشتری مداری در ایران هنوز مفهومی دکوراسیونی دارد به این معنا که بسیاری از سازمانها و بنگاه ها آن را تنها به عنوان یک واژه زیبا برای فخر فروشی به کار میبرند .

این طرح با هدف بهبود سطح رضایت مشتریان شکل گرفته و از آنجایی که قسمت زیادی از افزایش فروش مربوط به توصیه مشتریان قدیمی به مشتریان جدید است ما اعتقاد داریم اگر فردی محصولی از فروشگاه مایکروسافت خریداری کند و از سرویس دهی و نوع برخود راضی باشد او ما را به همکاران و دوستان خود توصیه خواهد کرد .

در نهایت سعی ما این است که مشتری مداری را از حالت دکوراسیون در آورده و به مرحله اجرا در آوریم  .

با تشکر - مدیریت فروشگاه مایکروسافت