طرح هديه روز تولد

از آنجاييكه هدف فروشگاه مايكروسافت خاطره سازي  مي باشد لذا هر كاربري  در روز تولدش مي تواند از تخفيفات و سرويسهاي ويژه روز تولد استفاده كند .

اجراي اين طرح منوط به اطلاع رساني از طرف مشتري بوده كه ميتواند از طريق تلگرام ، تلفن و يا در توضيحات انتهايي فاكتور باشد .

شرط اصلي اين طرح اين است كه فاكتور حتما بايد در روز تولد مشتري ثبت شده باشد .

اعداد و ارقام هديه روز تولد بسته مقدار ريالي فاكتور خريد متغير بوده

و در بعضي از موارد با هماهنگي خود مشتريان در سايت و تلگرام و اينستاگرام اطلاع رساني هم خواهد شد .